کارگاه آموزشی تولید شن و ماسه و آسفالت

کارگاه آموزشی تولید شن و ماسه و آسفالت

نخستین کارگاه آموزشی تولید شن و ماسه و آسفالت پرسنل مجتمع مس سرچشمه  دوشنبه – ۸ آبان ماه – از ساعت ۹ الی ۱۲ در سایت کارگاه دوچاهی شرکت خدمات زیربنایی برگزار شد …