زیرسازی و آسفالت جاده های روستایی شهرستان رفسنجان

توضیحات پروژه

    کارفرما : بخشداری رفسجان