زیرسازی و آسفالت یارد انبار شیمیایی ، آسفالت انبار ماشین آلات معدنی و سایر محدوده ها ومناطق مورد نیاز در سطح مجتمع مس سرچشمه

توضیحات پروژه

  کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران

  دستگاه نظارت : امور نظارت بر پیمانکاری

  شماره قرارداد : ۴۷۰۲

  تاریخ قرارداد : ۱۳۹۲/۰۵/۱۵

  تاریخ تحویل زمین : ۱۳۹۲/۰۶/۰۱

  تاریخ موقت تحویل : ۱۳۹۳/۰۴/۰۴

  مبلغ کل پیمان : ۲۲.۹۹۹ میلیون ریال