پروژه ها

ردیف

موضوع پیمان

 

۱

عملیات تکمیلی قطعه ۲/الف باند دوم بزرگراه سیرجان—کرمان

جزئیات بیشتر

۲

عملیات اجرایی قطعه ۶ باند دوم بزرگراه بندرعباس—سیرجان

جزئیات بیشتر

۳

تکمیل محور دوچایی-چاه قند

جزئیات بیشتر

۴

روکش آسفالت خیابان ابوذر

جزئیات بیشتر

۵

زیرسازی و آسفالت یارد انبار شیمیایی ، آسفالت انبار ماشین آلات معدنی
و سایر محدوده ها ومناطق مورد نیاز در سطح مجتمع مس سرچشمه

جزئیات بیشتر

۶

لکه گیری و روکش آسفالت محور رفسنجان-شهربابک

جزئیات بیشتر

۷

اجرای عملیات تعریض پل جاده داوران

جزئیات بیشتر

۸

آسفالت و خط کشی جاده های داخلی کارخانه مس میدوک

جزئیات بیشتر

۹

آسفالت مناطق مورد نظر در سطح مجتمع مس سرچشمه

جزئیات بیشتر

۱۰

آسفالت بلوار ورودی شهر خاتون آباد

جزئیات بیشتر

۱۱

اجرای پل زیرگذر محدوده زیدآباد

جزئیات بیشتر

۱۲

اجرای پل زیرگذر محدوده محمودآباد

جزئیات بیشتر

۱۳

اجرای محوطه سازی انبار مواد شیمیایی

جزئیات بیشتر

۱۴

بهسازی وآسفالت قسمتی از معابر شهر رفسنجان

جزئیات بیشتر

۱۵

بهسازی وآسفالت قسمتی از معابر شهر رفسنجان

جزئیات بیشتر

۱۶

بهسازی وآسفالت قسمتی از معابر شهر رفسنجان

جزئیات بیشتر

۱۷

بهسازی وآسفالت قسمتی از معابر شهر رفسنجان

جزئیات بیشتر

۱۸

آسفالت جاده جلیلی و بعضی محوطه های مجتمع مس

جزئیات بیشتر

۱۹

آسفالت خیابانهای شهر مس سرچشمه

جزئیات بیشتر

۲۰

آسفالت خیابانهای شهر مس سرچشمه

جزئیات بیشتر

۲۱

فروش آسفالت

جزئیات بیشتر

۲۲

فروش آسفالت

جزئیات بیشتر

۲۳

باقیمانده عملیات روکش آسفالت محور انار-شهربابک - سیرجان قطعه ۱/الف

جزئیات بیشتر

۲۴

روکش آسفالت محور انار- شهربابک-سیرجان

جزئیات بیشتر

۲۵

روکش آسفالت محور مانی- پاریز-حسین آباد

جزئیات بیشتر

۲۶

روکش آسفالت محور رفسنجان- سرچشمه-خاتون آباد

جزئیات بیشتر

۲۷

روکش آسفالت بهرمان به جوادیه نوق (قطعه اول ودوم)

جزئیات بیشتر

۲۸

آسفالت محوطه های ذوب مس خاتون آباد

جزئیات بیشتر

۲۹

آسفالت توپکای معابر داخلی نیروگاه باغین

جزئیات بیشتر

۳۰

آسفالت خیابان های کارخانه ی کاشی الماس کویر

جزئیات بیشتر

۳۱

پروژه های آسفالت فرودگاه رفسنجان

جزئیات بیشتر

۳۲

آسفالت خیابان های ذوب مس خاتون آباد (دو قرارداد)

جزئیات بیشتر

۳۳

آسفالت محوطه کارخانجات مس سرچشمه

جزئیات بیشتر

۳۴

آسفالت جاده ارتباطی و داخلی نیروگاه باغین

جزئیات بیشتر

۳۵

روکش آسفالت جاده نوق

جزئیات بیشتر

۳۶

آسفالت محوطه مسکونی شهرک شرکت نفت رفسنجان

جزئیات بیشتر

۳۷

آسفالت خیابان ها و محوطه های مجتمع مس سرچشمه

جزئیات بیشتر

۳۸

روکش آسفالت محور باغین - رفسنجان

جزئیات بیشتر

۳۹

آسفالت محوطه کارخانه مس سرچشمه

جزئیات بیشتر

۴۰

آسفالت جاده معدن سنگ آهک پیر قوچان

جزئیات بیشتر

۴۱

احداث ۲۱۵ واحد مسکونی رزمندگان

جزئیات بیشتر

۴۲

پروژه احداث ۱۰۶ واحد مسکونی

جزئیات بیشتر

۴۳

زیرسازی و آسفالت چند راه استانی

جزئیات بیشتر

۴۴

آسفالت بخش عمدهای از معابر شهر رفسنجان

جزئیات بیشتر

۴۵

آماده سازی ده شیخ ۱و۲

جزئیات بیشتر

۴۶

زیرسازی و آسفالت جاده های روستایی شهرستان رفسنجان

جزئیات بیشتر

۴۷

زیرسازی و آسفالت جاده های روستایی شهرستان رفسنجان

جزئیات بیشتر